برای پرداخت هزینه جهت ثبت نام در آزمون PTE و آزمون ماک آن نیاز به کارت اعتباری خارجی میباشد. در فراز پیمنت، بدون نیاز به کارت اعتباری قادر به ثبت نام در آزمون پی تی ای خواهید بود. ما شما را در پرداخت ریالی مبالغ ارزی یاری میکنیم.